علمــــــــــــــدار

شهـــــدا پرواز کــــــردند بیاییم پریدن را تمرین کنیم

علمــــــــــــــدار

شهـــــدا پرواز کــــــردند بیاییم پریدن را تمرین کنیم

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

دوستی واقعی

سخن گفتن با خدا، مانند صحبت کردن با صمیمی ترین دوستت، پشت تلفن است: ممکن است او را نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد...