علمــــــــــــــدار

شهـــــدا پرواز کــــــردند بیاییم پریدن را تمرین کنیم

علمــــــــــــــدار

شهـــــدا پرواز کــــــردند بیاییم پریدن را تمرین کنیم

انسان ها

هرگز نمیشود با انسان های کوچک ، کار های بزرگ انجام داد...

مسئولیت

مردم در کل دنیا از هیچ چیز به اندازه ی مسئولیت فراری نیستند ...


در حالی که


هیچ چیز به اندازه مسئولیت باعث پیشرفت انسان نمیشود ...

قبول روزه


هنگامِ سحر دعا،دعای فرج است

در سر دمِ افطار هوای فرج است

فرموده به ما حضرتِ مهدی چاره

بر مشکلتان دعا برای فرج است

اللهم عجل لولیک الفرج

توبه....


رحمت خداوند

شهیدان


علامه امینی


نماز صبح


دوستی واقعی

سخن گفتن با خدا، مانند صحبت کردن با صمیمی ترین دوستت، پشت تلفن است: ممکن است او را نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد...

تنهایی...


اگر ردپایی را که باعث تنهایی تو شده را دنبال کنی به خودت

می رسی......